Nəticələr

Sınaqlar

Məzmun və metodika | Məktəbəqədərlər üçün test 1

10.08.2022 | 14:15

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz

Məzmun və metodika | Məktəbəqədər üçün test 2

19.08.2022 | 02:17

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz

Məzmun və metodika | Məktəbəqədər üçün test 3

22.08.2022 | 04:23

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz

Məzmun və metodika | Məktəbəqədər üçün test 4

22.08.2022 | 08:06

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz

Məzmun və metodika | Məktəbəqədər üçün test 5

23.08.2022 | 23:39

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz

Məzmun və metodika | Məktəbəqədər üçün test 6

26.08.2022 | 22:57

10 sual | Vüsalə tərəfindən

Ödənişsiz